VS0103

Thành Phần Chi Tiết

Thông số kỹ thuật.

 

- Bộ xả dùng cho bệt rời,
- Sử dụng cần gạt một chế độ xả.
- Có thể chọn một trong 4 loại cần gạt đi kèm.